Contact

Predseda združenia Viktor Pastirik

telefónny kontakt: +421 903 900 203

e-mail: info@profienviro.sk

 

Adresa združenia: Biela 1, 040 01 Košice

IČO: 42 187 672

DIČ: 2022935816

Registrované Ministerstvom vnútra SR

číslo spisu VVS/1-900/90-34747